Pedagogiske bøker

Pedagogiske bøker

Skriveglede

Skriveglede er en serie hefter som  tar utgangspunkt i at elevene skal bli glad i å skrive og stolte over å presentere det de har produsert.

Utgangspunktet er at læreren skal gi elevene et UTSPILL som skal gi elevene et stort MEDSPILL, hvor deres utforming av oppgavene skal være vide, slik at det føles som et SAMSPILL mellom likeverdige parter.

Viktig er det også at det elevene produserer skal synliggjøres, ikke bare en oppgave for læreren, men produsert med tanke på offentliggjøring.

Se brosjyre : Skrivegledebrosjyre.pdf 2

Til deg som skal bruke disse heftene :

Første gang du blar i disse hefte, vil du nok finne det merkelig, men da skal jeg fortelle deg hva en dansk forfatter har sagt om å lage et hefter på denne måten :

Det er en ting jegofte har hatt lyst til å gjøre.

Det er å lage en bok som ikke var ferdig. Men den skulle være slik at du skulle gjøre den ferdig. Det kan gjøres på mange forskjellige måter. En av dem vil jeg prøve her.Først spør du kanskje HVORFOR jeg vil skrive slik.  Hvorfor gjør jeg ikke hele arbeidet selv ?                                                           Fordi jeg synes det er morsomt og deilig å skrive, og så vil jeg ikke bare ha hele fornøyelsen selv.

Det mye morsommere å skrive enn å lese.

Jeg synes man skal gjøre begge deler og at det skal henge sammen,

Når man skriver noe, så tenker man seg en leser. Når man skriver et brev, er vi så heldige at vi kjenner leseren og kan nesten se han eller hun for oss. Det er noe av det fine med å skrive brev. Men du som skal holde på med dette hefte vil jeg ikke bare se som leser. Jeg vil gjerne se at du leser med en blyant i handa og noe papir å skrive på. Og jeg vil gjerne at du skriker opp—jeg mener skriver ned—hvis du er uenig med meg, hvis du får noen tanker underveis, hvis du får lyst til å gjøre noe annerledes enn jeg, hvis det klør i skrivefingrene dine på en eller annen måte.

Jeg vil ikke skrive alene, jeg vil ha deg med når jeg skriver. I hvert fall hvis du har lyst til å være med på det som kommer på de neste sidene.     

Lærerveiledningen finner du her :           http://www.blurb.com/ebooks/583452-skriveglede        

 

Fantasiens grammatikk
Jeg skal handle som om elevenes skjebne i verden avhenger av meg—og meg alene.
Inge Eidsvåg
En lærer må lytte til elevenes særegne stemme. Hver elev er en unik skapning som skal utvikle seg forskjellig fra eleven ved siden av. Læreren må respektere og utvikle den unike menneskelige egenskapen. Det må være rom for elever som er annerledes. Det må også være rom for den ”sære” læreren i skolen, han som ikke passer til teamarbeid, men som fungerer som en inspirasjonskilde for elevene sine.. Læreren må tørre å stille vanskelige spørsmål som det kanskje ikke er enighet om blant de voksne, men som er viktige for barna. I dette hefte er det bare noen få ”oppgaver”, som handler om substantiv, verb, adjektiver og preposisjoner. . Du vil i denne veiledningen finne en del forslag om hvordan øvelsene skal utføres.Men det som er viktigst er at du gir elevene et utspill ut fra oppgavene, elevene skal deretter spille med og komme med sine forslag om hvordan De mener oppgavene kan løses. Ut fra de forslagene på ord eller meninger elevene kommer frem til, skal de videre kunne arbeide sammen i små eller større grupper i et samspill som utvider oppgaveløsningen eller fortellerevnen. Det skal altså være et utspill som kan medføre medspill og gi et godt samspill

Fantasiens grammatikk finner du her:

http://www.blurb.com/ebooks/583447-skriveglede

 

Skriveboka
Internasjonal språkvitenskap har fastslått at språkutvikling skjer via språkbruk. Man utvikler evnen til å lese ved å lese.
Den pedagogiske knuten ligger i å vekke elevenes leselyst
Man lærer seg å skrive ved å skrive ofte og ”med alvor og mening”.
Den pedagogiske knuten ligger i å skape meningsfulle sammenhenger, hvor det blir morsomt, naturlig og rent nødvendig å skrive.
Språket utvikles når det brukes i maningsfulle sammenhenger.

Det gjelder å skrive mye og skrive med alvor og mening. Bare på den måten blir det syntaktiske maskineriet en lydig tjener, som verken blir herre eller tjener
(Ulf Teleman)

Skriveboka finner du her :  http://www.blurb.com/ebooks/525901-skriveboka

 

Diktboka
Arbeidet med å produsere tekstene og diktene foregår ved et verkstedarbeid. Elevene produserer sine tekster ut fra et gitt utspill. Det ferdige arbeidet fra den enkelte eller klassen produseres så frem på plakater.
Elevene kan også få denne boka elektronisk hvor skolene har mulighet for det, og kan selv på data gå inn å lage sine egne tekster eller sin egen tekstbok. Detter har en klar funksjon :
• å skrive (på en spesiell måte) til andre
• Å produsere et produkt i en annen form enn i skriveboka, i størrelse, i farver
• I kontakt med andre, i klassen, på skolen og utenfor.

Diktboka finner du her :  http://www.blurb.com/ebooks/583451-diktboka