Narvik før og nå

I høst og denne våren har det kommet flere bøker om utviklingen av Narviksamfunnet :

Dette er en serie billedbøker fra det gamle Narvik.

Den første boka tar for seg torvområdet og gate 1 – kongens gate.

Neste bok tar for seg de forskjellige bydelene, Oscarsborg, Frydenlund, Vassvik, Finbekken og Taraldsvik

Boka er en gjengivelse av den boka bibliotekar Oddmun Tønnesen gav ut til Narvik bys 50-års jubileum,

hvor han i ord og bilder gjenskaper folk og bygninger og hendelser i byens historie gjennom tidene.