Øyjord forlag

 Landet og leia

landet og leia

Øyjordhalvøya er forfatteren Andreas Markussons rike. På Seines vokste han opp, og befolkningen av hele området var det hans slekt som stod for, både på Seines, Leirvik og Øyjord. Dette er et landskap som vi i de fleste av hans bøker kan finne belegg for. Her bruker han historier, steder og mennesker han kjenner som underlag for sine fortellinger. Ofoten og den sørlige delen av Troms er de stedene hvor hans personer vokser opp og bor, her henter han inspirasjon til sine fortellinger om bonde- og fiskerbefolkningen i deres daglige slit og deres angstfulle forholde til både religion og de mektige naturkreftene.

Sønner av krigen:

M

Tre skjebner – som på forskjellig vis er knytte til hverandre.Alle er knyttet til Narvik – den andre verdenskrigen fikk avgjørende betydning for deres liv. Noen kjempet på den «rette» siden, mens en valgte å følge fienden. 

Roald Wiker Johansen opplevde krigsutbruddet 9. april og valgte å kjempe mot fienden. De fikk han senere merke. Ettervirkningen medførte nervøse lidelser, men gjennom arbeidet med krigsveteranene fikk han bedret deres status, og sammen med dem arbeidet han for gjensidig forståelse av fred mellom allierte og tidligere fiender.

Kolbjørn Pedersen valgte fienden. Han meldte seg som soldat til Østfronten, hvor han kjempet i flere år før han forsvant like før krigens slutt i 1944.

Jan Kalis kom som tvangsarbeider til Narvik i 1942, og var her til 1945. Tilbake i Tsjekkoslovakia opplevde han kuppene i 1948 og 1968. Som opposisjonell måtte han flykte til Østerrike og endte sitt liv som gjestearbeider i et nytt land. 

Mellom disse finnes det også andre skjebner som nært eller fjernt er knyttet til disse personene, veteraner fra krigshandlingene rundt Narvik, norske og utenlandske soldater. Familie og venner som følte seg forrådt av de som meldte seg til tysk tjeneste. Alle de tusener av mennesker som ble sendt i tvangsarbeid for nazistene.

Roald var min far, Kolbjørn var en slektning, Jan ble en god venn av familien – dette er deres fortelling. 

8510734-281c1c4f8f9f709a2e2a0057b58f390b

Det var en overraskelse å finne din bok «Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under 2. verdenskrig» i posthyllen da jeg vendte tilbake til kontoret etter en lengre reise. Takk skal du ha! Det var slik at professor Frøland noen dager tidligere hadde nevnt både deg og denne boken, hvilket ble en påminnelse om at det er over tre år siden vår forrige kontakt, og da passet det desto bedre å kunne lese din bok. Det er bra den nå kommer ut, innholdet er særlig for meg interessant, og jeg håper boken også kan distribueres til forskjellige biblioteker og særlig universitetsbiblioteker, slik at boken også får en mulighet til å nå personer som er ukjent med temaet, men som kan fatte interesse, der de går på sin nysgjerrige vandring. Du har vel vært på utstillingen ved Teknisk Museum. Takk skal du igjen ha.

Vennlig hilsen
Gunnar H.