Slekta

Dette er en oversikt over slekta .
I 3 bøker har jeg samlet det jeg vet om mine forfedre.
Den første boka – Fra Bjelgam til Øyjord – tar utgangspunkt i kirkebygger Ingebrigt Olsen, som i 1670 kom til Evenes for å bygge kirke. Han giftet seg og slo seg ned på Tårstad. Hans kone – Anna Larsdatter – var av en stor og kjent slekt på Tjeldøy, Inbrigt hadde en sønn som giftet seg til Bjelgam på Liland, og frem til 1800-tallet drev denne slekten handelsvirksomhet og jektebruk på dette stedet. En datter av den siste av slekta som bodde på Bjelgam, ble gift med Christen Hansen fra Leirvik, og de to kom til å bli forfedre til kjente slekter på Seines, Øyjord og i Leirvik.
Boka forteller også en del om kirkelivet i Ofoten og presten Mats Homble, dessuten om Ingebrigt Olsens snekkervenn, som gifter seg inn i Vidrekslektene og blir storkar der.

Her kan du kjøpe boka med soft cover  :

http://www.blurb.com/b/7468568-slekta

http://www.blurb.com/ebooks/p903513a78fac4b48a72a

I boka Johanna forteller – forteller Johanna Wiker om sin oppvekst på Øyjord og når hun senere flytter til Taraldsvik i Narvik.Dette var historier som jeg fikk henne til å skrive ned før hun døde.

Her kan du kjøpe boka med soft cover 

http://www.blurb.com/b/7468568-slekta

http://www.blurb.com/ebooks/569340-johanna-forteller

Den tredje boka – Rallarslekta – handler mest om min tre oldefedre, som alle arbeidet på Ofotbanen og i malmskipninga i Narvik. To av oldefedrene var svenske, de ble gifte med norske kvinner og bodde resten av sitt liv på Øyjord og i Narvik. Den tredje oldefaren kom fra Lofoten, arbeidet som hestekjører på banen og slo seg ned i Narvik.

Her kan du kjøpe boka med soft cover

http://www.blurb.com/b/7468618-rallarslekta

http://www.blurb.com/ebooks/pa4b84e3260736d22422a

Sønner av krigen

Ulike skjebner – som på forskjellig vis er knytte til hverandre. Alle er knyttet til Narvik – den andre verdenskrigen fikk avgjørende betydning for deres liv. Noen kjempet på den «rette» siden, mens noen valgte å følge fienden.

Roald Wiker Johansen opplevde krigsutbruddet 9. april og valgte å kjempe mot fienden. Det fikk han senere merke. Ettervirkningen medførte nervøse lidelser, men gjennom arbeidet med krigsveteranene fikk han bedret deres status, og sammen med dem arbeidet han for gjensidig forståelse av fred mellom allierte og tidligere fiender.

Kolbjørn Pedersen valgte fienden. Han meldte seg som soldat til Østfronten, hvor han kjempet i flere år før han forsvant like før krigens slutt i 1944.
an Kalis kom som tvangsarbeider til Narvik i 1942, og var her til 1945. Tilbake i Tsjekkoslovakia opplevde han kuppene i 1948 og 1968. Som opposisjonell måtte han flykte til Østerrike og endte sitt liv som gjestearbeider i et nytt land.
Mellom disse finnes det også andre skjebner som nært eller fjernt er knyttet til disse personene, veteraner fra krigshandlingene rundt Narvik, norske og utenlandske soldater. Familie og venner som følte seg forrådt av de som meldte seg til tysk tjeneste. Alle de tusener av mennesker som ble sendt i tvangsarbeid for nazistene.
Roald var min far, Kolbjørn var en slektning, Jan ble en god venn av familien – dette er deres fortelling.

http://www.blurb.com/ebooks/580802-s-nner-av-rigen