Nyheter

Nytt revidert opplag av boka
Dette er et hefte som tar for seg byggingen av jernbanen mellom Kiruna og Narvik i bilder og tekst. Den forteller også om tilværelsen i Rombaksbotn og om byggingen av utskipningskaiene i Narvik. Mer om hefte kan du finne på – https://www.blurb.com/b/10687125-malm.